Sveinspróf

 

Að loknu grunnnámi í Garðyrkjuskólanum eða sambærilegu námi annarsstaðar er nema gert kleift að taka sveinspróf. Þau eru að jafnaði haldin annað hvert ár að hausti til en árlega ef þátttaka er næg. Fyrir sveinspróf þarf nemandi að hafa lokið bæði bóklegu og verklegu námi sem telur 60 vikur í verknámi hjá meistara og 76 eininga bóknám.

Í sveinsprófi er prófað í öllum helstu þáttum greinarinnar. Sem dæmi má nefna: hellulagnir, útplöntun, uppbindingu, trjá og runnaklippingar og margt fleira. Nemendur fara einnig í munnlegt próf. Verkefni auk teikninga eru lögð fyrir nemendur og þurfa þeir að leysa þau innan ákveðinna tímamarka. Sveinsprófið tekur tvo daga.

Félag skrúðgarðyrkjumeistara tilnefnir einn aðila og varamann í sveinsprófsnefnd. Auk þeirra eru aðilar frá Félagi iðn- og tæknigreina (FIT) auk fulltrúa menntamálaráðuneytis.

Sveinsbréfin eru gefin út af ráðuneyti atvinnumála og geta nemendur sótt bréfin sín þangað standist þeir prófið

Heim

Fréttir

Einstaklingar

Fyrirtæki

Umsókn

Lög félagsins

Sagan

Stjórn

Landbúnaðarháskólinn

Sveinspróf

Meistararéttindi

Nám erlendis

Námskeið

Raunfærnimat

Grassvæði

Hellur/Grjót

Trjágróður

Ýmislegt

Myndir

Heiðursfélagar